Trong các ứng dụng nuôi trồng thủy sản, ozone có khả năng tăng hiệu quả, giảm lượng mầm bệnh và tối ưu hóa chất lượng nước của hệ thống xử lý nước. Đặc biệt, các trang trại cá có thể được hưởng lợi bằng cách cho phép tỷ lệ thức ăn cao hơn, cho phép tỷ lệ tăng trưởng cao hơn. Từ một quan điểm đầu tư, việc thêm ozone đã cho thấy một sự trở lại đầy ấn tượng. Chìa khóa để sử dụng ozone trong một quy trình cụ thể là cần bao nhiêu ozone để xử lý hiệu quả một hệ thống. Cách tốt nhất để tìm hiểu là thu thập thông tin từ khách hàng tiềm năng về cách hệ thống của họ hiện đang được xử lý để tìm ra giải pháp chính xác. Với nồng độ phù hợp, mọi biện pháp xử lý nước cho hệ thống nuôi thủy sản sẽ thành công. Dưới đây là những lý do để kết hợp máy phát ozone công nghiệp vào nuôi trồng thủy sản:

  1. Loại bỏ các chất rắn mịn và keo
  2. Loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan
  3. Loại bỏ nitrit

Nói chung, liều lượng ozone cần thiết để điều trị trong hệ thống nuôi  thủy sản được xây dựng theo tỷ lệ thức ăn hàng ngày. Tỷ lệ 10 đến 15 gram ozone / kg thức ăn thường được khuyến cáo để mang xuống các chất hữu cơ thu thập được. Nếu khử trùng là mục đích hoặc mục đích chính, lượng tử ozone bị ảnh hưởng chủ yếu bởi các chất gây ô nhiễm hữu cơ trong nước. Trong nước tinh khiết, nồng độ dư của 0,01 - 0,11 PPM trong thời gian 15 giây có thể thực tế để giảm lượng vi khuẩn. Do đó, càng nhiều chất gây ô nhiễm vi khuẩn thì càng cần nhiều ozone dư để cung cấp đủ khử trùng. Nước tự nhiên, thường yêu cầu nồng độ dư giữa 0,1-0,2 ppm ozone trong 1-5 phút để khử trùng. Nước thải nuôi trồng thủy sản thường đòi hỏi từ 0,2-0. 4 ppm ozone dư trong 1-5 phút để khử trùng đáng kể diễn ra sau quá trình oxy hóa các chất hữu cơ. Đối với các kết quả thuận lợi nhất, tỷ lệ ozone khử trùng phụ thuộc nhiều vào các yếu tố được liệt kê ở trên. Nó cũng đại diện cho tổng số lượng nhu cầu ozone.

Hãy liên hệ cho chúng tôi (091 104 4849 - 0918 53 43 63) để cải thiện năng suất khi nuôi thủy sản của bạn ngay hôm nay!