0918534363

0912534363

Công Thức, Tính Toán

Công thức chuyển đổi của OZONE

Tính chất vật lý, điều kiện tiêu chuẩn P=101,325 Pa, AT=273,3K Khối lượng riêng của OZONE: 2.14 kg/m 3 Khối lượng phân tử của OZONE: 48 ...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Làm thế nào để bù lượng ozone mất do chu kỳ bán rã?

Làm thế nào để bù lượng ozone mất do chu kỳ bán rã trong nước? Cách tính toán nồng độ ozone dư cho các ứng dụng xử lý nước. ...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN HỦY CỦA OZONE TRONG NƯỚC.

Khí ozone được sản xuất nó sẽ phân hủy nhanh chóng, vì khí ozone là một hợp chất không ổn định thời gian bán rã tương đối ngắn. Thời gian bán rã của ozone trong nước ngắn hơn rất nhiều so với trong không khí....

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Top
zalo