0918534363

0912534363

Công Thức, Tính Toán

CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT TRONG SỬ DỤNG OZONE (Phần 1)

Độ hòa tan của ozone trong nước So với oxy, ozone hòa tan vòa nước nhiều hơn đáng kể. Khả năng hòa tan của ozone vào nước và nồng độ ozone trong nước CW phụ thuộc vào: (i) Nồng độ khí ozone (do máy phát ozone tạo ra) dùng để sục...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Cách tính công suất ozone để xử lý nước  (Phần 4)

Hiệu suất hòa tan ozone vào nước (Transfer Efficiency/TE) Trong các phép tính giải quyết quan hệ giữa công suất ozone (gO3/h), lưu lượng nước F(L/phút) cần xử lý và nồng độ ozone C (ppm) cần để khử khuẩn, luôn có mặt đại lượng TE là hiệu suất hòa tan...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Cách tính công suất ozone để xử lý nước  (Phần 3)

Tính nồng độ ozone ppm (khi có máy phát với công suất ozone đã biết để xử lý nước có lưu lượng đã biết) Nếu biết lưu lượng nước L/h và công suất phát ozone gO3/h Cách 1: ppm=(gO3/h) x 1000 / (gallon/phút) x 3,78 x 60 Nồng độ ozone trong nước ppm= Công suất máy ozone gO3/h...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Cách tính công suất ozone để xử lý nước (Phần 2)

Tính công suất phát ozone gam O3/h (để đáp ứng yêu cầu nồng độ ozone ppm và lưu lượng nước) Trong công nghệ xử lý nước, trước hết cần phân tích chất lượng nước, từ đó suy ra yêu cầu ozone OD và liều lượng CT, hai đại lượng này sẽ...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Cách tính công suất ozone để xử lý nước (Phần 1)

Liên hệ giữa công suất phát ozone (gO3/h) và nhu cầu ozone (OD) và nhu cầu oxy (COD) Công suất của một máy phát ozone P (g.O3/h) là khối lượng khí ozone mà một máy phát có thể tạo ra trong một giờ. Ở đây dùng ký hiệu là P (gO3/h)...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Công thức chuyển đổi của OZONE

Tính chất vật lý, điều kiện tiêu chuẩn P=101,325 Pa, AT=273,3K Khối lượng riêng của OZONE: 2.14 kg/m3 Khối lượng phân tử của OZONE: 48 Khối lượng riêng của OXY: 1.43 kg/m3 Khối lượng phân tử của OXY: 32 Khối lượng riêng của không khí: 1.29 kg/m3 Khối lượng riêng của nước: 1 000 kg/m3 Công thức chuyển đổi hữu ích...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Làm thế nào để bù lượng ozone mất do chu kỳ bán rã?

Làm thế nào để bù lượng ozone mất do chu kỳ bán rã trong nước? Cách tính toán nồng độ ozone dư cho các ứng dụng xử lý nước. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên cung cấp thông tin này để giúp các chuyên gia xử lý nước bằng ozone thực...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Trang:
  1. 1
  2. 2
Top
zalo