0918534363

0912534363

Nuôi Trồng Thủy - Hải Sản

Ozone và Nuôi trồng thủy sản

Ozone ngày càng được sử dụng nhiều trong nuôi trồng thủy sản do có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các phương pháp xử lý nước truyền thống. Việc bổ sung ozone hoặc thay thế cho hệ thống hiện tại có tiềm năng thúc đẩy...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Tác động của Ozone đối với cá hồi

Cá là một loại thực phẩm phổ biến cho con người. Cá rất dễ hỏng nếu không được bảo quản. Do đó, thời hạn sử dụng của sản phẩm là yếu tố rất quan trọng đối với hầu...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
CẢI THIỆN VIỆC NUÔI THỦY SẢN BẰNG OZONE

Trong các ứng dụng nuôi trồng thủy sản , ozone có khả năng tăng hiệu quả, giảm lượng mầm bệnh và tối ưu hóa chất lượng nước của hệ thống xử lý nước. Đặc biệt, các trang trại cá có thể được...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Top
zalo