0918534363

0912534363

Ozone ngày càng được sử dụng nhiều trong nuôi trồng thủy sản, do có nhiều lợi thế hơn so với phương pháp xử lý nước truyền thống. Khử trùng nước tuần hoàn là điều cần thiết để duy trì sức khỏe cho cá. Ozone cung cấp khử trùng hiệu quả mà không để lại các sản phẩm phụ có hại hoặc dư lượng hóa chất. Chúng tôi cung cấp thiết bị máy phát ozone để xử lý nước cho các loài thủy, hải sảnĐiều trị Ozone làm giảm số lượng bệnh tật và tử vong.

Nuôi Trồng Thủy - Hải Sản

Ozone và Nuôi trồng thủy sản

Ozone ngày càng được sử dụng nhiều trong nuôi trồng thủy sản do có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các phương pháp xử lý nước truyền thống. Việc bổ sung ozone hoặc thay thế cho hệ thống hiện tại có tiềm năng thúc đẩy lợi thế cạnh tranh cho ứng dụng nuôi...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Tác động của Ozone đối với cá hồi

Cá là một loại thực phẩm phổ biến cho con người. Cá rất dễ hỏng nếu không được bảo quản. Do đó, thời hạn sử dụng của sản phẩm là yếu tố rất quan trọng đối với hầu hết các doanh nghiệp. Khi nhìn vào cá hồi, có nhiều tác động tích cực...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
CẢI THIỆN VIỆC NUÔI THỦY SẢN BẰNG OZONE

Trong các ứng dụng nuôi trồng thủy sản, ozone có khả năng tăng hiệu quả, giảm lượng mầm bệnh và tối ưu hóa chất lượng nước của hệ thống xử lý nước. Đặc biệt, các trang trại cá có thể được hưởng lợi bằng cách cho phép tỷ lệ thức...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Top
zalo