0918534363

0912534363

An Toàn Và Quy Định

Ozone ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào?

Ozone có hại như thế nào? Do có tính Oxy hóa cao nên ozone nồng độ ở nồng độ cao phản ứng với vật chất hữu cơ bên ngoài cơ thể có khả năng gây hậu quả có...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
OSHA và OZONE

OSHA và OZONE

27 tháng 6, 2020

Hướng dẫn OSHA cho O 3 tại nơi làm việc được dựa trên mức trung bình theo thời gian. Mức Ozone không bao giờ vượt quá mức trung bình sau: 0,10 ppm (phần triệu) trong 8 giờ...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
EPA Và Ozone

EPA Và Ozone

23 tháng 7, 2018

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Ngưỡng an toàn khi sử dụng máy ozone BKIDT

Trong hầu hết các ứng dụng, tác dụng ozone nhằm mục đích diệt khuẩn và bào tử gây bệnh, nồng độ 0,1 ppm trong không khí là giới hạn tiếp xúc cho người lao động theo quy định của...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Quy định của USDA và FDA về Ozone

Ozone đã đạt chứng nhận GRAS (GRAS là chứng nhận tuyệt đối an toàn)theo quy định của USDA( Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ)và FDA(Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) cho tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, bao gồm tất cả các...

Xem thêm
Đăng bởi: Lê Tùng Lâm
Top
zalo