Quy định về đổi, trả hàng

1/ Định nghĩa nhập lại:

Nhập lại là việc Công ty cổ phần công nghiệp và dịch vụ khoa học kỹ thuật Bách Khoa nhận lại hàng hóa đã bán lẻ cho khách hàng và thanh toán tiền hoặc đổi hàng hóa khác có giá trị tương đương hoặc có giá trị chênh lệch cho khách hàng đó.
2. Điều kiện nhập lại hàng:

- Hàng hóa đã mua trong vòng 05 ngày tính đến thời điểm nhập lại của khách hàng, khi nhập lại khách hàng được hoàn trả lại 90% tiền.

- Sau 05 ngày, khách hàng chỉ được đổi sang mặt hàng khác khi: Hàng bị lỗi không phải nguyên nhân từ phía khách hàng, đã được Công ty khắc phục nhưng không có kết quả hoặc được nhận bảo hành với thời gian quá với quy chế và được Phòng Bảo hành của Công ty hoặc Chi nhánh xác nhận

- Hàng nhập lại phải đảm bảo các yếu tố sau:

+ Hàng nhận lại còn nguyên tem, phiếu bảo hành, nguyên hình dạng, không xước, biến dạng, cháy nổ…

+ Hàng phải còn đầy đủ vỏ hộp, sách hướng dẫn và các phụ kiện đi kèm.

3. Giá nhập lại hoặc đổi lại:

- Hàng mua trong vòng 05 ngày kể từ ngày mua hàng sẽ được nhập lại theo 90% giá tại thời điểm trả lại hàng

(tính theo báo giá linh kiện của Công ty). Trường hợp giá tại thời điểm nhập lại cao hơn giá thời điểm khách mua hàng thì giá nhập lại được căn cứ vào giá tại thời điểm mua hàng.

- Giá hàng hóa nhập đổi cũng được tính theo nguyên tắc nêu trên.

- Trường hợp tại thời điểm nhập lại hàng mà loại hàng đó không có trên thị trường hoặc không định được giá của mặt hàng đó thì sẽ cùng thỏa thuận một mức giá hợp lý, cùng căn cứ mức giá này để tính toán.

- Những trường hợp đặc biệt về nhập lại hàng hóa do Giám đốc quyết định

4. Thủ tục nhập lại

- Bắt buộc khách hàng phải xuất trình phiếu xuất kho tại Kho và hóa đơn tài chính (nếu có) của mặt hàng cần nhập lại.

- Trường hợp sản phẩm đã được BKIDT viết hóa đơn tài chính, khách hàng muốn trả lại hàng phải viết trả lại hoá đơn tài chính hoặc làm thủ tục hủy hóa đơn này theo quy định của pháp luật.