Biểu đồ dưới đây cho thấy độ hòa tan của ozone ở các mức nhiệt độ khác nhau cho nồng độ ozone khác nhau. Áp lực nước ở mức khí quyển (0 PSIG).

độ-hòa-tan-ozone

Một số kết luận có thể được đưa ra từ biểu đồ. Chúng như sau:

  • Nhiệt độ thấp nồng độ ozone hòa tan cao.
  • Nồng độ ozone cao thì độ hòa tan của ozone  cao.
Ozone hòa tan như thế nào?

Ozone hòa tan tốt Ở 25 độ C, độ hòa tan ozone là 109 mg / l. Độ hòa tan của oxy là 8 mg / l. Ozone hòa tan nhiều gấp 13 lần oxy.

Vậy tại sao rất khó để có được nồng độ ozone hòa tan cao vào nước?

Lý do là do nồng độ ozone được áp dụng trong nước thường là từ 1-3% ozone. Ozone cũng rất phản ứng và ngay lập tức phản ứng với các chất ô nhiễm, hoặc chính nó, trong nước.