Độ hoà tan là đặc tính của một chất hóa học rắn, lỏng hoặc khí gọi là chất tan hòa tan trong dung môi rắn, lỏng hoặc khí.

Một loại khí mà mọi người quen thuộc là oxy hoặc O 2 . Chúng ta hít thở nó mỗi ngày. Cá cũng sống dưới nước, nó hít oxy ở đâu? Điều này có nghĩa là O 2 hòa tan với nước. Khí Ozone (O 3 ) hòa tan trong nước nhiều hơn 13 lần so với khí 2 !

   

Các điều kiện ảnh hưởng đến mức độ hòa tan của khí vào nước.

  1. Nhiệt độ của nước. Xem ví dụ hình trên.
  2. Một yếu tố khác là áp lực nước. Nước ở mức 35 PSI sẽ có khả năng hòa tan gấp đôi nước ở mức 10 PSI.
  3. Khí nén. Có nghĩa là khí ở áp suất gia cao, khí được đưa vào trong nước, cũng chịu áp lực gia tăng, sẽ làm tăng độ hòa tan. Xem hình ảnh “Khí ozone áp suất” dưới đây.
  4. Nếu khí mà bạn đang trộn vào trong nước ở nồng độ tăng, điều này sẽ cho phép độ hòa tan tăng lên.
  5. Hiệu quả của thiết bị có mục đích là để ép ozone vào trong nước.

Lưu ý: Việc thêm bất kỳ một trong các danh sách trên vào quy trình của bạn sẽ cải thiện độ hòa tan. 

Kết hợp nhiều hơn một sẽ tốt hơn.

Hình ảnh cho thấy ozone trong nước dưới 5 PSI

Hình ảnh cho thấy ozone trong nước dưới 20 PSI

Kết luận: Áp lực nước cao dẫn đến nồng độ ozone hòa tan cao hơn.

Tham khảo thêm độ hòa tan ozone trong nước tại đây:

https://thietbibkidt.vn/do-hoa-tan-ozone

https://thietbibkidt.vn/cac-yeu-to-anh-huong-toi-do-hoa-tan-ozone-trong-nuoc-phan-1

https://thietbibkidt.vn/cac-yeu-to-anh-huong-toi-do-hoa-tan-ozone-trong-nuoc-phan-2

https://thietbibkidt.vn/thuoc-tinh-cua-ozone