ppm, ppb, g / m 3 , mg / l và nhiều thứ khác.

Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Họ phải làm gì với ozone? Tại sao các bài báo khoa học phải quá khó hiểu? Hãy để chúng tôi giúp các bạn hiểu được nó là gì. Nó không thực sự phức tạp như các bạn nghĩ.

ppm = Phần triệu

Là một phép đo nồng độ. PPM (phần triệu) cho biết có bao nhiêu phần khí (ozone trong trường hợp của chúng ta) trong mỗi 1 triệu phần của tổng lượng khí. Ví dụ; nếu chúng ta nói có 1 ppm ozone, điều đó có nghĩa là cứ mỗi 1 triệu phần khí, 1 trong số đó là ozone. Điều khó khăn với ppm là chúng ta có thể đo "các bộ phận" theo thể tích hoặc trọng lượng. Đôi khi bạn có thể thấy điều này là ppmv, cho thấy phần triệu theo khối lượng.Đơn vị đo ozone phổ biến nhất là ppm, và được sử dụng để đo ozone trong không khí và ozone hòa tan vào nước.

ppb = Phần một tỷ

Đơn vị này cũng tương tự như ppm, chỉ thay đổi triệu đến một tỷVí dụ: 0,1 ppm = 100 ppb.

mg / l = Miligam ozone trên lít

Là một phép đo nồng độ. Đơn vụ này cho thấy có bao nhiêu miligam ozone trong một lít tổng thể tích. Mg / l có thể được sử dụng để chỉ ra nồng độ của ozone trong khí hoặc chất lỏng.

1 mg / l ozone = 1 ppm ozone trong nước. Do mật độ không khí này không còn đúng và 1 ppm ozon = 2140 mg / l. Đây là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để đo lượng ozone hòa tan trong nước.

ug / ml = Microgram trên mililít

Là một phép đo nồng độ.Đơn vị này cho thấy có bao nhiêu microgram ozone có trong một mililít tổng khối lượng. Ug / ml có thể được sử dụng để chỉ nồng độ ozone trong khí hoặc chất lỏng.

1 ug / ml = 1 mg / l = 1g / m3 = 1 gamma - các cụm từ này bằng nhau, không cần chuyển đổi

g / m 3 = Gram ozon trên mét khối

Là một phép đo nồng độ. Điều này cho biết có bao nhiêu gam ozone trong một mét khối của tổng thể tích. Điều này có thể biểu thị thể tích khí hoặc chất lỏng. g / m 3 được sử dụng phổ biến nhất để đo nồng độ ozone trong dòng khí.

1 g / m 3 = 1 mg / l = 1 ppm ozone trong nước

1 g / m 3 = 467 ppm ozone trong không khí 
1 ppm = 2,14 mg / m 3 trong không khí

% theo trọng lượng (Phần trăm theo trọng lượng)

Là một phép đo nồng độ. Đơn vị này cho thấy tỷ lệ phần trăm (%) của ozone trong một dòng khí nhất định. Đây là một phương pháp rất phổ biến để minh họa nồng độ ozone từ Máy phát Ozone. Đơn vị này phức tạp hơn g / m 3 khi trọng lượng của khí thay đổi nếu nó là không khí, hoặc khí oxy mà khí ozone được trộn lẫn với.

1% Ozone = 12,8 g / m 3 Ozone trong không khí

1% Ozone = 14,3 g / m 3 Ozone trong ôxy

g / giờ (gm / giờ) = gam ozon mỗi giờ

Là một phép đo sản xuất ozone. Đây là phương pháp phổ biến nhất để đo đầu ra của Máy phát Ozone. Chúng ta có thể đo nồng độ ozone trong g / m 3 , khi tính toán tốc độ dòng chảy với một phép đo như LPM (lít / phút), chúng ta có thể xác định có bao nhiêu gam ôzôn được tạo ra trong một giờ.

mg / giờ = mg ozone mỗi giờ

Điều này cho thấy điều tương tự như g / hr chỉ trên một quy mô nhỏ hơn. Máy phát Ozone nhỏ hơn có thể được đánh giá theo mg / giờ.

1 g / giờ ozone = 1.000 mg / giờ sản xuất ozone

lb / day = Bảng Anh mỗi Ngày

Là một phép đo sản xuất ozone. Đây là một phép đo phổ biến về sản xuất ôzôn cho máy phát Ozone lớn, và thường được sử dụng trong một số ngành công nghiệp trong thế giới ozone.

1 lb / ngày ozon = 18,89 g / giờ sản xuất ozone.