Trong hầu hết các ứng dụng, tác dụng ozone nhằm mục đích diệt khuẩn và bào tử gây bệnh, nồng độ 0,1 ppm trong không khí là giới hạn tiếp xúc cho người lao động theo quy định của Mỹ (US OSHA), do đó cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ đầy đủ.

Giới hạn nồng độ và thời gian cho nhân viên làm việc trong môi trường tiếp xúc với ozone được liệt kê dưới đây(US OSHA trong Ozone Solutions, Inc, 2011):

  • 0,3 ppm trong thời gian 25 phút
  • 0,2 ppm không quá 2 giờ tiếp xúc
  • 0,1 ppm trong 8 giờ mỗi ngày làm công việc nhẹ
  • 0.08 ppm trong 8 giờ mỗi ngày tiếp xúc làm việc vừa phải
  • 0.05 ppm trong 8 giờ mỗi ngày tiếp xúc làm việc nặng

Cần chú ý theo dõi những người có tiếp xúc với ozone trong công nghiệp.Ozone chủ yếu ảnh hưởng đến đường hô hấp ở người. Một số triệu chứng ảnh hưởng của ozone bao gồm đau đầu, chóng mặt, cảm giác nóng trong mắt,cổ họng và ho.

Tính toán nồng độ Ozone trong không gian bếp

(khi sử dụng máy Ozone gia đình BKIDT)

Các kết quả tính toán trên cơ sở hiệu suất pha trộn ozone là 90% (thấp hơn thực tế đạt được), thời gian dùng máy Ozone xử lý thực phẩm trong nhà bếp của hộ gia đình tối đa khoảng 30 phút/ lần.

  • Lượng ozone máy tạo ra trong 0,5h: 240*0,5 = 120 mg
  • Lượng ozone thất thoát ra môi trường là:  10% * 120 mg = 12 mg
  • Thể tích không gian bếp trung bình (10 mcao 3m): 30m3

Tính ra nồng độ ozone trong không khí là:

12 mg/30*103l= 0,4*10-3 mg/l

Quy đổi đơn vị nồng độ Ozone trong không khí: 1mg/l = 467 ppm (http://www.ozonesolutions.com/info/ozone-units-of-measure)

Vậy nồng độ Ozone trong không gian bếp là: 0,4*10-3*467 = 0,18 ppm

Kết quả trên chưa tính đến lượng ozone tự phân hủy với chu kỳ bán rã 20 phút và phòng bếp thường là không gian hở Lượng Ozone thất thoát ra ngoài tương đối nhiều. Ngoài ra khi ozone khuếch tán trong không gian bếp còn tương tác để tiêu diệt vi khuẩn, vi sinh vật và các tạp chất trong không gian bếp.

Do vậy Nồng độ ozone thất thoát ra không gian bếp là hoàn toàn đáp ứng được chỉ tiêu an toàn theo tiêu chuẩn US OSHA.