Giới thiệu về quá trình oxy hóa nâng cao

Giải pháp khử trùng sáng tạo này là một cải tiến đáng kể so với tất cả các phương pháp tiếp cận trước đó đối với vệ sinh hồ bơi, nó hoàn toàn tương thích với hệ thống tiêu chuẩn hiện có. Đặc tính xác định của hệ thống AOP là sản xuất các gốc hydroxyl (OH), chất oxy hóa mạnh nhất có sẵn để khử trùng nước hồ bơi một cách an toàn.

Hệ Thống Hoạt Động Như Thế Nào?

Trong quá trình Ozone/UV, Các photon trong quang phổ UV chuyển đổi Ozone với sự có mặt của nước tạo thành Oxy và peroxide. Các peroxide sau đó phản ứng với ozone để hình thành các gốc hydroxyl.

Một chuỗi phản ứng đơn giản được biểu thị dưới đây:

O3 + H2O → O2 + H2O2 (Ánh sáng UV)
2 O3 + H2O2 → 2 •OH + 3 O2

Quá trình Oxy hóa hữu cơ xảy ra do phản ứng với các gốc hydroxyl, Ozone phân tử và quang phân trực tiếp.

Các thành phần chủ yếu của một hệ thống O3/UV bao gồm: đèn UV, ống bọc ngoài, hệ thống làm sạch đèn, máy phát Ozone, hệ thống trộn Ozone, off gas, bơm nước ống dẫn và hệ thống điều khiển.

Hai biến thiết kế chính phải được tối ưu hóa trong kích thước một hệ thống UV AOP là công suất bức xạ UV/ đơn vị thể tích nước được xử lý (thường được gọi là liều UV) và nồng độ của Ozone. Liều UV khi ứng dụng vào AOP là phép đo của tổng năng lượng điện của đèn áp dụng cho một thể tích nước cố định( kWh/1,000 gallons). Liều UV và Ozone yêu cầu phụ thuộc vào nước được xử lý.

Hiệu quả cao hơn so với quá trình chỉ dùng riêng UV hoặc Ozone. Ánh sáng UV xâm nhập vào nước có thể bị ảnh hưởng bởi độ đục ngoài ra còn rất nhiều chất hấp thụ tia cực tím như nitrat, sắt… do đó làm giảm hiệu quả quá trình. Có thể khắc phục bằng cách lọc trước khi xử lý.