ozone tạo ra trong tự nhiên

con người tạo ra ozone

Ưu điểm của từng phương pháp

Phóng điện Tia UV
Tạo ra Ozone ở nồng độ cao Cấu trúc đơn giản
Hữu ích cho các ứng dụng về nước Giá thành thấp hơn
Loại bỏ chất hữu cơ nhanh chóng Ít bị ảnh hưởng của độ ẩm
Kiểm soát được lượng ozone ra