Ozone được biết đến với tác dụng loại bỏ mùi hôi từ lửa, khói, vật nuôi, và nhiều vấn đề gia đình. Tuy nhiên, Ozone khử mùi hôi trong các ứng dụng công nghiệp lại ít người biết đến!

Vấn đề đặt ra

Mùi khí thải của doanh nghiệp phát ra đã ảnh hưởng đến các khu vực nông thôn. Tuy nhiên, các khu vực đô thị cũng tiếp tục bị ảnh hưởng bởi mùi của khí thải này.

Mối đe dọa của khoản tiền phạt và kiện tụng

Nếu doanh nghiệp của bạn đang có nguy cơ bị phạt tiền hoặc hành động pháp luật dân sự do các vấn đề mùi, triển khai thực hiện một hệ thống ozone hiệu quả có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng  vấn đề của bạn.

Giải pháp Ozone

Ozone có thể được sử dụng một cách an toàn trong thời gian thực để làm giảm đáng kể hoặc thậm chí loại bỏ mùi hôi khi chúng được tạo ra bởi quá trình công nghiệp. Một giải pháp ozone thực hiện đúng cách sẽ dẫn đến loại bỏ mùi hôi trong nhà và ngoài dẫn đến giảm các khiếu nại và tạo một môi trường làm việc tốt hơn.

Ưu điểm của Ozone

 • Ozone hoạt động nhanh
 • Không có hại sản phẩm phụ (Ozone là một công nghệ xanh.)
 • Ozone là an toàn
 • Tự động hoạt độngCải thiện chất lượng không khí và môi trường làm việc
 • Loại bỏ mùi 

hoạt động của ozone

Ứng dụng của ozone trong việc khử mùi công nghiệp

 • Xử lý nước thải
 • Hố ga
 • Chế biến thực phẩm
 • Kho lưu trữ thực phẩm
 • Mùi nhà hàng Nấu ăn
 • Bể phân huỷ Methane
 • Xử lý mùi trong chăn nuôi
 • Giảm Hydrogen Sulfide