Ozone ngày càng được sử dụng nhiều trong nuôi trồng thủy sản do có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các phương pháp xử lý nước truyền thống. Việc bổ sung ozone hoặc thay thế cho hệ thống hiện tại có tiềm năng thúc đẩy lợi thế cạnh tranh cho ứng dụng nuôi trồng thủy sản của bạn.

Ưu điểm của Ozone

  • Giảm lượng nước phải thay thế
  • Tốc độ tăng trưởng nhanh hơn
  • Giảm các bệnh đường nước
  • Tiêu chuẩn kiểm soát môi trường cao hơn
  • Bổ sung các quy trình xử lý khác

Để tận dụng hết tác dụng của ozone, bạn phải hiểu những điều cơ bản về nó. Click vào đây để tìm hiểu thêm.


Giải pháp Nuôi trồng thủy hải sản bằng Ozone

BKIDT .,JSC mang lại tất cả các thiết bị chuyên môn để xử lý các ứng dụng nuôi trồng thủy hải sản bao gồm:

Tại sao sử dụng Ozone đang phát triển trong nuôi trồng thủy sản?

  • Nó có hiệu quả loại bỏ chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, màu nước và nitrat.
  • Ozone phân hủy trở lại oxy, không để lại dư lượng độc hại phía sau.
  • Ozone oxy hóa các phân tử chuỗi dài, không bị ảnh hưởng bởi quá trình lọc sinh học.
  • Ôzôn mang đến nguy cơ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với các phương pháp xử lý nước khác.
  • O3 cải thiện hiệu quả của lọc sinh học và hạt.

Hình ảnh thực tế: