Ozone đã đạt chứng nhận GRAS (GRAS là chứng nhận tuyệt đối an toàn)theo quy định của USDA( Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ)và FDA(Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) cho tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, bao gồm tất cả các sản phẩm thịt và gia cầm. Trong khi quy trình sản xuất tốt phải được đặt đúng chỗ, không có quy định tồn tại trên mức độ ozone trong các ứng dụng chế biến thực phẩm. Các quy định cuối cùng từ FDA chấp thuận cung cấp GRAS đã được đưa ra vào năm 2001, USDA tiếp tục cấp giấy chính chứng nhận GRAS đối với Ozone vào năm 2002. Tài liệu tham khảo cho tất cả những hoạt động này, cùng với các quy tắc cụ thể được cung cấp dưới đây.

Lịch sử ngắn gọn về sử dụng ozone trong ngành công nghiệp thực phẩm:

1957 - Khí Ozone đã được phê duyệt cho việc bảo quản thịt của USDA.

   Ngày 12 tháng 3 năm 1975 - FDA công nhận ozone xử lý là một “thực hành sản xuất tốt” (GMP) đối với các ngành công nghiệp nước đóng chai. Việc sử dụng ozone tối thiểu cho GMP là "0,1 phần triệu (0,1 mg / l) của ozone trong dung dịch nước trong một hệ thống khép kín cho ít nhất 5 phút." Mã 21 của Quy định Liên bang, mục 129,80 D.4 Federal Register 11566, 12 tháng 3 1975.

   14 tháng 6 năm 1997 - Một nhóm chuyên gia từ khoa học thực phẩm, công nghệ ozone, và các lĩnh vực liên quan khác đã tuyên bố chung công nhận là an toàn (GRAS) tình trạng sử dụng ozone trong chế biến thực phẩm.

   Bảng này của các chuyên gia được yêu cầu của Viện Nghiên cứu Năng lượng điện (EPRI). Điều rất đáng nói đến là EPRI đã rất cụ thể trong việc đạt được chính GRAS cho việc sử dụng ozone trong các ứng dụng thực phẩm. Đọc dưới đây là một đoạn trích từ cuốn Cẩm nang EPRI toàn cầu từ năm 2004:

    Năm 1999, công nhận rằng phán quyết năm 1982 tạo ra sự nhầm lẫn giữa các hệ thống xử lý thực phẩm, FDA khuyến khích FTA EPRI  theo đuổi sự phát triển và kiên nghị về  phụ gia thực phẩm (FAP) mà sẽ cho phép việc sử dụng ozone như một  tác nhân kháng khuẩn trong thực phẩm. Các nguyên đơn D.M. Graham của EPRI và R.G. Rice của RICE International Consulting Enterprises(Doanh nghiệp Tư vấn Quốc tế ) hoàn thành FAP và nộp lên FDA trong tháng Tám năm 2000. Sau khi xem xét giải quyết nhanh và nghiêm ngặt bởi các nhân viên FDA, FDA công nhận ozone như một tác nhân kháng khuẩn thích hợp để sử dụng trong chế biến thực phẩm và sản xuất nông nghiệp. Thông báo về sự công nhận này đã xuất hiện trong Liên Bang, 26 Tháng 6 2001.

Quy Định

USDA quy định cuối cùng về ozone ngày 17/12/2012, FSIS Chỉ thị 7120,1Thành phần an toàn và phù hợp sử dụng trong việc sản xuất thịt và gia cầm

 FSIS Chỉ thị 7120,1 Hoa Kỳ:

  • Ozone có thể sử dụng trên tất cả các sản phẩm thịt và gia cầm.
  • Ozone có thể được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp hiện tại của thực hành sản xuất tốt. Không có hướng dẫn khác được đưa vào cấp hoặc liều lượng ozone.

Tài liệu tham khảo 21 CFR 173,368

USDA CFR 173.368

Ozone (CAS Reg. No. 10028-15-6) có thể được sử dụng một cách an toàn trong điều trị, lưu trữ, và chế biến thực phẩm, bao gồm thịt và gia cầm (trừ khi sử dụng đó được loại trừ bởi các tiêu chuẩn trong 9 CFR phần 319),phù hợp với các điều kiện sau đây quy định: (a) chất phụ gia không ổn định, không màu với mùi hăng đặc trưng, xảy ra một cách tự do trong tự nhiên. Nó được sản xuất thương mại bằng cách phóng điện hay bức xạ ion hóa qua không khí hoặc oxy. (b) Các chất phụ gia được (2) được sử dụng như một tác nhân kháng khuẩn theo quy định tại CFR 170,3 (o) của chương này. (c) Các chất phụ gia đáp ứng các thông số kỹ thuật cho ozone trong Hóa chất Thực phẩm Codex, ed thứ 4. (1996), p. 277, được kết hợp bằng cách tham chiếu.

Giám đốc Văn phòng đăng ký liên bang chấp thuận thành lập công ty này bằng cách tham chiếu theo 5 USC 552 (a) và 1 phần CFR 51. Các bản sao có sẵn từ các quốc gia Học viện Báo chí, 2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20055, hoặc có thể được kiểm tra tại Văn phòng Premarket Approval (HFS-200), Trung tâm An toàn thực phẩm và dinh dưỡng ứng dụng, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược, 200 C St. SW., Washington, DC, và Văn phòng của Liên Bang, 800 North Capitol St. NW., suite 700, Washington, DC. (d) Các chất phụ gia được sử dụng tiếp xúc với thực phẩm, bao gồm thịt và gia cầm (trừ khi sử dụng đó được loại trừ bởi các tiêu chuẩn của 9 CFR phần 319 hoặc 9 CFR phần 381, subpart P), trong tỉ lệ khí hoặc dung dịch theo tiêu chuẩn công nghiệp hiện tại (GMP). (e) Khi sử dụng trên các mặt hàng nông sản thô, việc sử dụng phù hợp với phần 201 (q) (1) (B) (i) của Liên bang thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm Act (hành động) và không áp dụng cho việc sử dụng theo mục 201 (q) (1) (B) (i) (I), (q) (1) (B) (i) (II), hoặc (q) (1) (B) (i) (III) của hành động.

USDA Hướng dẫn về thành phần và nguồn bức xạ được sử dụng để làm giảm các vi sinh vật trên xác chết, thịt bò, thịt bò và rau thơm:

Ozone được phân loại một phụ phẩm viện trợ / chế biến trực tiếp cho tất cả các sản phẩm thịt và gia cầm.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đang sửa đổi các quy định phụ gia thực phẩm để cung cấp cho việc sử dụng an toàn của ozone trong giai đoạn khí và dung dịch nước như một tác nhân kháng khuẩn trên thực phẩm, bao gồm thịt và gia cầm. Hoạt động này là để đáp ứng với một người nộp đơn do Viện Nghiên cứu Điện lực, Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm Alliance.

Quy luật này có hiệu lực ngày 26 Tháng sáu 2001

Vào ngày 13 tháng tư năm 1998 FDA Hướng dẫn để giảm thiểu vi khuẩn nguy hại an toàn thực phẩm đối với hoa quả và rau tươi, nói rằng "sử dụng Ozone xử lý lối thoát nước hứa hẹn sẽ là một phương phápđể kiểm soát vi khuẩn tích tụ, đặc biệt là ở nước tái sử dụng."

Tuy nhiên, đối với clo với: "các thành tế bào của thực vật, trái cây và các chất hữu cơ khác trung hòa clo làm cho nó hoạt động chống lại các vi sinh vật."

Thông tin chi tiết có thể xem ở đây: Guidance for Industry