So sánh Ozone Và Clo trong nước

Tác dụng với nước

CLO

OZONE

Điện thế oxy hoá - khử (V)

1.36

2.07

Tiệt trùng :
           Vi khuẩn
            Virút

 

vừa phải


cực mạnh
 

Thân thiện với môi trường

Không

Khử màu

Tốt

Cực mạnh

Sự hình thành chất sinh ung thư

Có thể xảy ra

Không thể xảy ra

Oxy hoá các hợp chất hữu cơ

Có mức độ

Cao

Sự kết bông cực nhỏ

Không

Vừa phải

Tác động tới pH

Làm biến thiên

Làm giảm đi

Thời gian phân huỷ trong nước

2-3 giờ

20 phút

Rủi ro khi hoạt động:
      + độ độc bên ngoài
      + độ độc hít vào


cao
cao


vừa phải
cao

Sự rắc rối

thấp

cao

Hao phí chính

thấp

cao

Chi phí sử dụng hàng tháng

vừa phải - cao

thấp

Xử lý không khí

không

Làm cho không khí sạch , trong lành và khô ráo