Ứng dụng của khí ozone

Ozone cũng có thể được sử dụng ở dạng khí để khử trùng.Có những ứng dụng sử dụng khí ozone để khử trùng là một giải pháp phù hợp. Nhiều ứng dụng không cho phép nước xâm nhập vào những nơi vi khuẩn có thể cư trú và gây nhiễm khuẩn chéo về sau. Khí ozone đã được sử dụng trong nhiều năm để kiểm soát mùi, khắc phục nấm mốc và các dịch vụ phục hồi thảm họa khác. Hành động tương tự được sử dụng để loại bỏ mùi và bào tử nấm mốc có thể được sử dụng để tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc trong môi trường công nghiệp.

Kết quả từ các ứng dụng khí ozone

Việc sử dụng khí ozone đã được thử nghiệm dưới nhiều hình thức khác nhau cho nhiều ứng dụng. Một loạt các ứng dụng từ phòng bệnh viện đến thiết bị thể thao, chẳng hạn như thiết bị khúc côn cầu, đã sử dụng khí ozone để khử trùng. Khi sử dụng dung dịch nước ozone cho vệ sinh bề mặt, hai yếu tố chính ảnh hưởng đến thành công của ozone là thời gian tiếp xúc và nồng độ ozone. Khi sử dụng khí ozone độ ẩm sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Độ ẩm trong môi trường sẽ ảnh hưởng đến khả năng xâm nhập và tiêu diệt vi sinh vật của ozone. Nghiên cứu sau đây sẽ cho thấy một yếu tố ảnh hưởng đến kết quả loại bỏ vi sinh vật với ozone.

Kết quả nghiên cứu sử dụng ozone để khử trùng bề mặt

Nghiên cứu này đã cho thấy tiềm năng của khí ozone làm ức chế sự phát triển của vi sinh vật trên bề mặt. Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả của ozone ở nồng độ khác nhau, thời gian tiếp xúc khác nhau và độ ẩm khác nhau.

Ảnh hưởng của ozone lên Apergillus niger, Pseudomonas aeruginosa, và một hỗn hợp vi sinh vật đã được thử nghiệm. Các bề mặt bị ô nhiễm cao tiếp xúc với khí ozone ở nồng độ khác nhau, dao động từ 0.1 đến 5.0 ppm trong các thử nghiệm này. Thời gian phơi nhiễm từ 20 phút đến 120 phút được sử dụng ở nồng độ ozone thấp trong khi thời gian phơi nhiễm từ 0,33 phút đến 20 phút được sử dụng ở nồng độ ozone 5.0 ppm. Độ ẩm ảnh hưởng lớn đến việc loại bỏ vi khuẩn trong quá trình xử lý bằng khí ozone. Thay đổi độ ẩm từ 15-25% đến 85-95% cho thấy một sự thay đổi lớn hơn trong việc loại bỏ vi khuẩn hơn là thay đổi nồng độ độ ozone trong một số thử nghiệm.

http://www.rentforum.se/Prod/Rentforum/sajt.nsf/wwwpages/10D011244DA8DAC6C1256D5B0042A28E/$File/ICCCS%20Ozone%20article.pdf

Khử vi khuẩn thực vật và sự hình thành bào tử bằng khí ozone

Ozone: Khoa học & Kỹ thuật, Tập 32 , Số 3 , 2010, trang 180-198

Tác giả: Ahlem Mahfoudh , Michel Moisan , Jacynthe Seguin , Jean Barbeau , Yassine KabouziDanielle Keroack

Tóm tắt

Ngừng hoạt động của các loại vi sinh vật khác nhau bằng khí ozone được thực hiện thành công. Tuy nhiên, các cơ chế bất hoạt và các loài liên quan đến quá trình này chưa được xác định rõ ràng. Để có được cái nhìn sâu sắc, chúng tôi quan tâm việc phơi nhiễm bào tử vi khuẩn ở môi trường khô, một môi trường hóa học ít phức tạp hơn. Trái ngược với hầu hết các tài liệu được công bố, nó được chỉ ra rằng, dưới điều kiện khô, bào tử vi khuẩn có thể bị bất hoạt, nhưng ở mức độ phụ thuộc phần lớn vào loại bào tử và chất nền. Trong trường hợp này, phân tử O 3 được xác định là chịu trách nhiệm cho quá trình bất hoạt thông qua sự khuếch tán của nó vào và hoạt động oxy hóa bên trong bào tử, vì không phát hiện ra sự ăn mòn bên ngoài của bào tử. Với điều kiện ẩm, một hiệu quả khử hoạt tính cao hơn được quan sát thấy có lẽ là có liên quan một phần đến sự sưng của bào tử tạo điều kiện cho sự khuếch tán của oxy hóa bên trong nó và lên đến lõi; bên cạnh O3, các tác nhân oxy hóa này xuất phát từ sự tương tác của O 3với H 2 O, cuối cùng dẫn đến cấu trúc bào tử bị tổn hại nặng, trái ngược với phơi nhiễm ở môi trường khô nơi duy trì tính nguyên vẹn của bào tử.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01919511003791971

Đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của trộn khí Ozone

Ozone: Khoa học & Kỹ thuật, Tập 31 , Số 4 , 2009, trang 316-325

James B. HudsonManju Sharma

Tóm tắt

Dự án này đánh giá ảnh hưởng của việc phơi nhiễm một loạt các vi sinh vật trên vật liệu xốp và không xốp đến nồng độ khí ozone cao từ 100 - 1000 ppm. Vật liệu xây tường thạch cao (xốp) và kính (không xốp) được sử dụng. Hai sinh vật nấm, hai sinh vật vi khuẩn và hai mức độ ẩm tương đối (RH) đã được thử nghiệm. Tăng độ ẩm và tiếp xúc với bề mặt không xốp đã được tìm thấy để tăng khả năng diệt khuẩn của nồng độ ozone cao. Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng ngay cả ở nồng độ ozone tương đối cao, rất khó để giảm đáng kể vi sinh vật trên bề mặt, đặc biệt là trên vật liệu xốp.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01919510903043772

Ứng dụng thực tế của khí ozone như một chất chống nấm (chống nấm mốc)

Ozone: Khoa học & Kỹ thuật, Tập 31 , Số 4 , 2009, trang 326-332

James B. HudsonManju Sharma

Tóm tắt

Chúng tôi đã đánh giá khả năng của một máy ozone công nghiệp để khử hoạt tính 13 loài nấm môi trường khác nhau. Các mẫu, được chuẩn bị dưới dạng màng ướt hoặc khô, phải chịu một hoặc hai chu kỳ xử lý (nồng độ 35 ppm ozone trong 20 phút, với độ vỡ ngắn ±> 90 ± độ ẩm tương đối) và được đo cho khả năng tồn tại còn lại. Phương pháp điều trị có thể khử hoạt tính 3 log 10 cfu (đơn vị tạo khuẩn lạc) của hầu hết các loại nấm, cả trong phòng thí nghiệm và trong điều kiện trường mô phỏng, trên các bề mặt khác nhau. Chúng tôi kết luận rằng máy phát ozone sẽ là một công cụ khử nhiễm có giá trị để loại bỏ nấm mốc trong các tòa nhà.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01919510903043996

Phần kết luận

Ozone có một tương lai phát triển trong vệ sinh bề mặt. Việc sử dụng ozone cho vệ sinh bề mặt trong quá trình sử dụng ozone, CIP, và khí ozone sẽ tiếp tục phát triển. Nếu bạn có một ứng dụng mà bạn muốn đánh giá tiềm năng của ozone hãy liên hệ với chúng tôi . Chúng tôi rất vui khi thảo luận về ứng dụng của bạn và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để thực hiện ozone như một giải pháp.