Có ba loại khí được sử dụng để tạo ozone. Chúng là không khí, không khí khô và oxy nồng độ cao (nồng độ > 80%). Chúng ta cùng tìm hiểu ưu, nhược điểm khi sử dụng các loại khí trên để tạo ra ozone nhé.

Không khí bên ngoài môi trường

Ưu Điểm:

Miễn phí

Luôn sẵn có

Nhược Điểm:

Phải bảo trì ống phát ozone sau vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng.

Có thể gây ra các vấn đề về điện do bụi bẩn, ẩm ướt gây phóng điện.

Có lẫn Axit Nitric trong quá trình sản xuất ozone

Không khí khô (Không khí đã được loại bỏ độ ẩm)

Ưu điểm:

Cho phép sản lượng ozone ổn định theo thời gian

Ít phải bảo trì ống phát ozone (rất quan trọng)

Tất cả bụi và côn trùng được loại bỏ

Chi phí đầu tư cho bộ làm khô không khí ít tốn kém hơn so với bộ làm giàu oxi.

Nhược điểm:

Nồng độ thấp dẫn đến độ hòa tan trong nước thấp

Đắt hơn không khí ngoài môi trường vì cần có thiết bị để loại bỏ độ ẩm ( Bộ làm khô không khí)

Vẫn có axit nitric trong quá trình sản xuất ozone

Các hệ thống phức tạp hơn so với sử dụng không khí ngoài môi trường (cần có thêm bộ làm khô không khí)

Oxy nồng độ cao 

Ưu điểm:

Cho phép sản lượng ozone ổn định theo thời gian

Ít phải bảo trì ống phát ozone (rất quan trọng)

Loại bỏ hầu hết độ ẩm.

Sản lượng ozone thường tăng gấp đôi (2x) so với sử dụng không khí khô

Nồng độ cao hơn có nghĩa là độ hòa tan trong nước tốt hơn.

Nhược điểm:

Đắt hơn hệ thống không khí khô vì cần nhiều thiết bị hơn