Vi khuẩn và virus là những tác nhân chính gây ra bệnh.Dưới đây chúng ta sẽ thấy được tác dụng của Ozone đến các tác nhân gây bệnh ấy.

Tác dụng của Máy Ozone với vi khuẩn, virus và Mốc

vi khuẩn

Vi khuẩn có kích thước cực nhỏ là những sinh vật đơn bào có một cấu trúc nguyên thủy. Các cơ thể vi khuẩn được bịt kín bởi màng tế bào tương đối vững chắc. Ozone cản trở sự trao đổi chất của vi khuẩn tế bào, có thể gây ức chế và ngăn chặn các hoạt động của hệ thống kiểm soát enzym. Một lượng vừa đủ ozone xuyên qua màng tế bào, và điều này dẫn đến sự phá hủy của các vi khuẩn.

Virus là các phần từ nhỏ độc lập, xây dựng của các tinh thể và các đại phân tử, Không giống như vi khuẩn, virus chỉ lớn lên và phát triển trong tế bào. Chúng biến đổi protein của tế bào vật chủ thành các protein của riêng mình. Ozone phá hủy hầu hết các virus bằng cách khuếch tán qua lớp vỏ protein thành các axit nucleic lõi, dẫn đến thiệt hại của các RNA của virus. Ở nồng độ cao, ozone phá hủy lớp vỏ protein bên ngoài bởi quá trình oxy hóa nên DNA (deoxyribonucleic acid), hoặc RNA (ribonucleic acid) cấu trúc của vi sinh vật bị ảnh hưởng.

Tác nhân gây bệnh

Liều Lượng

Aspergillus Niger (Black Mount)

Bị phá hủy ở nồng độ 1,5-2 ppm

Vi khuẩn Bacillus

Phá hủy ở nồng độ 0,2 ppm trong vòng 30 giây

Bacillus anthracis (gây bệnh than ở cừu, trâu, bò và lợn. Cũng là một tác nhân gây bệnh của con người)

Nhạy cảm với ozone

Bacillus cereus

Tiêu hủy 99% sau 5 phút với nồng độ 0,12 ppm trong nước

B. cereus (bào tử)

Tiêu hủy 99% sau 5 phút với nồng độ 2,3 ppm trong nước

Bacillus subtilis

Giảm 90% ở nồng độ 0.10 ppm trong vòng 33 phút

Khuẩn f2

Tiêu hủy 99,99% ở nồng độ 0,41 ppm trong vòng 10 giây trong nước

Botrytis cinerea

3,8 ppm trong 2 phút

Vi khuẩn Candida

Nhạy cảm với ozone

Clostridium Botulinum Bào tử. Độc tố của nó làm tê liệt hệ thống thần kinh trung ương, là một nhân với chất độc trong thực phẩm và thức ăn.

0,4-0,5 ppm giá trị ngưỡng

Coxsackie Virus A9

Tiêu hủy 95% sau 10 giây với nồng độ 0.035 ppm trong nước

Coxsackie virus B5

Tiêu hủy 99,99% sau 2,5-phút với nồng độ 0,4 ppm trong bùn nước thải

Tác nhân gây bệnh bạch hầu

Bị phá hủy ở nồng độ 1,5-2 ppm

Eberth Bacillus (sốt phát ban abdomanalis). Lây lan thường do nhiễm dịch nước và gây bệnh thương hàn.

Bị phá hủy ở nồng độ 1,5-2 ppm

Echo Virus 29: Virus nhạy cảm nhất với ozone.

Tiêu diệt 99,999% sau 1 phút tiếp xúc ở nồng độ 1 ppm

Enteric virus

Tiêu hủy 95% ở nồng độ 4,1 ppm trong vòng 29 phút trong nước thải thô

Vi khuẩn Escherichia Coli (from feces)

Phá hủy ở nồng độ 0,2 ppm trong vòng 30 giây trong không khí

E-coli (nước sạch)

Tiêu diệt 99,99% ở nồng độ 0,25 ppm trong vòng 1.6 phút

E-coli (trong nước thải)

Tiêu hủy 99,9% ở nồng độ 2,2 ppm trong vòng 19 phút

Encephalomyocarditis Virus

Bị phá trong vòng chưa đầy 30 giây với nồng độ 0,1-0,8 ppm

Endamoebic U nang Vi khuẩn

Nhạy cảm với ozone

Enterovirus Virus

Bị phá trong vòng chưa đầy 30 giây với nồng độ 0,1-0,8 ppm

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

Với nồng độ 1.1 ppm trong 10 phút

Fusarium oxysporum f.sp. melonogea

Tiêu hủy 99,99% 1,1 ppm trong 20 phút

GDVII Virus

Bị phá hủy trong vòng chưa đầy 30 giây với 0,1-0,8 ppm

Virus viêm gan A

Giảm 99,5% ở nồng độ 0,25 ppm trong vòng 2 giây trong một bộ đệm phosphate

Virus Herpes

Bị phá hủy trong vòng chưa đầy 30 giây với nồng độ 0,1-0,8 ppm

Virus cúm

0,4-0,5 ppm giá trị ngưỡng

Klebs-LOFFLER Bacillus

Bị phá hủy bởi 1,5-2 ppm

Legionella pneumophila

Tiêu hủy 99,99% với nồng độ 0,32 ppm trong 20 phút trong nước cất

Basidiomycetes phát quang (loài không có sắc tố melanin).

Phá hủy trong 10 phút ở 100-PPM

Mucor piriformis

3,8 ppm trong 2 phút

Mycobacterium avium

99,9% với giá trị CT 0,17 trong nước (tài liệu khoa học được xem xét)

Mycobacterium foruitum

Tiêu hủy 90% với nồng độ 0,25 ppm 1,6 phút trong nước

Vi khuẩn Penicillium

Nhạy cảm với ozone

Phytophthora parasitica

Nồng độ 3,8 ppm trong 2 phút

Virus Bại liệt

Diệt 99,99% với nồng độ 0,3-0,4 mg / l trong 3-4 phút

Poliovirus loại 1

Tiêu hủy 99,5% với nồng độ 0,25 ppm trong vòng 1,6 phút trong nước

Vi khuẩn Proteus

Rất nhạy cảm

Vi khuẩn Pseudomonas

Rất nhạy cảm

Virus Rhabdovirus

Bị phá hủy trong vòng chưa đầy 30 giây với nồng độ 0,1-0,8 ppm

Vi khuẩn Salmonella

Rất nhạy cảm

Salmonella typhimurium

Tiêu diệt 99,99% với nồng độ 0,25 ppm trong vòng 1,67 phút trong nước

Vi khuẩn Schistosoma

Rất nhạy cảm

Staph epidermidis

Giảm 90% ở nồng độ 0.1-ppm trong vòng 1,7 min

Staphylococci

Bị phá hủy ở nồng độ 1,5-2,0 ppm

Virus viêm miệng

Bị phá hủy trong vòng chưa đầy 30 giây với nồng độ 0,1-0,8 ppm

Vi khuẩn Streptococcus

Phá hủy ở nồng độ 0,2 ppm trong vòng 30 giây

Verticillium dahliae

Tiêu hủy 99,99% với nồng độ 1,1 ppm trong 20 phút

Virus mụn nước

Bị phá hủy trong vòng chưa đầy 30 giây vớinồng độ 0,1-0,8 ppm

Vi khuẩn Vibrio cholerae

Rất nhạy cảm

* 1 mg/l = 1 PPM