Thuốc thử oxy hóa

Tiềm năng oxy hóa

Ozone

2,07

Hydrogen Peroxide

1,77

Permanganate

1,67

Hypochlorous Acid

1,49

Khí clo

1,36

Axit Hypobromous

1,33

Ôxy

1,23

Bromine

1,09

Axit Hypoiodous

0,99

Chlorine Dioxide

0,95

Hypochlorite

0,94

Clorit

0,76

Iốt

0,54

 

 

Ưu điểm của Ozone

  • Ozone là chất oxy hóa mạnh nhất để khử trùng nước hoặc khử trùng bề mặt
  • Ozone có thể tiêu diệt mầm bệnh trong vài giây so với vài phút đối với các chất oxy hóa khác
  • Ozone là một trong những chất oxy hóa mạnh nhất có sẵn để oxy hóa các chất hữu cơ
  • Ozone phân hủy trở lại thành oxy, không để lại dư lượng.
  • Bản thân ozone không ảnh hưởng đến pH
  • Ozone không thể được lưu trữ; do đó không thể có một lượng lớn chất oxy hóa gây nguy hiểm
  • Ozone oxy hóa kim loại như sắt, mangan...... rất tuyệt vời
  • Ozone tăng cường sự kết tụ và đông tụ của vật liệu hữu cơ do đó cải thiện lọc
  • Ozone có thể có hiệu quả trong việc oxy hóa một phần chất hữu cơ trong nước thành các hợp chất phân hủy sinh học có thể được loại bỏ bằng cách lọc sinh học