Diệt vi khuẩn, vi trùng, bào tử khuẩn, diệt nấm, mốc, vi sinh vật nói chung (microbe, microorganism) trong môi trường nước và không khí.

Ozone là chất khử khuẩn mạnh nhất, tức là chỉ cần nồng độ O3 thấp và thời gian ngắn là đủ để diệt khuẩn. Thí dụ: chỉ cần 0,02 mg O3/lít (0,02 ppm) trong 1 phút là đủ để khử hết khuẩn e.coli, cũng với mục đích đó, nếu dùng cloramin thì cần khoảng 100 mg cloramin/lít trong 1 phút, tức là 5000 lần lớn hơn. Tốc độ diệt khuẩn của ozone nhanh hơn clo vài ngàn lần. Nếu dùng thuốc tím để diệt khuẩn cần nồng độ 2-4 mg/L (10-20 lần cao hơn) và để diệt virus cần ~50 mg/L.

- Ozone có khả năng dừng hoạt động của vi khuẩn (inactivation, disinfection) và tiêu diệt vi khuẩn (sterilization) khi sử dụng nồng độ ozone cao hơn. Bảo quản đông lạnh chỉ có khả năng làm chậm, tạm dừng hoạt động của vi khuẩn.

- Ozone có khả năng diệt vi khuẩn dạng kén, bào tử (nội bào tử, endospores). Nội bào tử là dạng “ngủ, ngừng ăn” của vi khuẩn, chúng tồn tại cả nghìn năm hoặc lâu hơn. Khi có điều kiện thích hợp chúng lại hoạt động trở lại như những vi khuẩn bình thường.

- Ozone tan trong nước và không khí nên có khả năng diệt khuẩn trong cả hai môi trường này. Chú ý clo, thuốc tím... chỉ có khả năng khử trùng nước.

- Ozone không bền nên tự phân hủy thành oxi trong thời gian vài chục phút trong môi trường nước và một vài giờ trong môi trường không khí. Vì vậy ozone không dư đọng lâu trong môi trường nên nó là chất diệt khuẩn mạnh và thân thiện môi trường. Ozone vừa diệt khuẩn, vừa làm cho nước giàu oxi.

Nồng độ ozone trong nước (ppm) và thế Oxi hóa khử ORP (mV) của nước khi trộn ozone cần để diệt khuẩn thể hiện trên hình 1.4. Khi ORP >800 mV (nồng độ ozone trên 0,2 ppm) đại đa số các vi khuẩn bị tiêu diệt. Nồng độ ozone thấp hơn có tác dụng làm giảm số lượng hoặc kìm hãm sự phát triển của khuẩn.

Giản đồ vùng khử khuẩn của nước ozone theo nồng độ ozone (ppm) và thế ORP (mV)