Loại bỏ dư lượng các chất bảo vệ thực vật trong rau quả và thực phẩm, khử mùi, khử màu...

 

 

Ozone đặc biệt nhạy cảm với các chất hữu cơ và vì vậy phá hủy mạnh rất nhiều chất hữu cơ bao gồm cả các chất bảo vệ thực vật, các chất màu, chất gây mùi... Ozone có khả năng phá hủy và làm mất độc tính của các chất bảo vệ thực vật. Ozone loại bỏ đến 90 % -100% dư lượng các chất bảo vệ thực vật trên rau quả tươi. Các chất bảo vệ thực vật thường là hợp chất hữu cơ (C-H-O-N) chứa clo hay phospho, thí dụ như: Carbamates (CH2NO2), organochlorine  (C14H9Cl5), organophosphates (O=P(OR)3)... có cấu trúc phân tử phức tạp nên dễ bị phá hủy bởi ozone và tia cực tím UV.

Ngâm rau quả tươi trong nước ozone có thể loại bỏ hầu hết dư lượng các chất bảo vệ thực vật. Ozone khử màu, khử mùi trong nước và trong không khí rất tốt (chất tạo màu và chất tạo mùi phần lớn là các chất hữu cơ và hữu cơ dễ bay hơi vì vậy dễ bị ozone phá hủy). Nước ozone được dùng nhiều trong công nghệ giặt, tẩy trắng quần áo, khử khuẩn mốc. Nhiều nơi người ta phun ozone vào các đám cháy để khử mùi, khử khí độc tạo ra trong đám cháy.