Ưu điểm của việc sử dụng Ozone trong không khí

  • Ozone là chất oxy hóa mạnh có sẵn để khử mùi hôi.
  • Ozone phân hủy thành oxy sau khi phản ứng với mùi.
  • Ozone là một công nghệ xanh!
  • Ozone là chất oxy hóa mạnh có sẵn trên thị trường, nó an toàn khi sử dụng.
  • Ozone giết chết mầm bệnh và vi rút trong không khí.
  • Khí ozone là phân tử có thể xâm nhập vào các vết nứt nhỏ và kẽ hở mà với các phương pháp làm sạch truyền thống không thể đạt được.

Ozone-là-một-công-nghệ-xanh

Ozone là một công nghệ xanh