Cũng như những chất oxy hóa khác Ozone cũng có những ưu điểm và nhược điểm của nó. Tuy nhiên chúng tôi sẽ làm rõ tác hại thực tế so với " tác hại " nhận thấy phát sinh từ việc lạm dụng.

Tác hại thực tế

  • Có thể gây hại cho con người, vật nuôi, thực vật
  • Oxy hóa vật liệu
  • Giảm thời gian sử dụng của vật liệu

Trong  khi sử dụng ozone, có ba yếu tố thực sự gây hại? Tất cả các chất oxy hóa sẽ có hiệu ứng "gây hại" tương tự nếu sử dụng không đúng cách. Việc triển khai đúng là rất quan trọng để đạt được kết quả nổi bật trong quá trình sử dụng của bạn.

Các nhược điểm của ozone sẽ được liệt kê ngay dưới đây.

Thời gian bán rã : Ozone là một phân tử không ổn định và nhanh chóng phân rã để trở lại thành oxy. Thời gian cho một quá trình bán rã của ozone trong không khí là 20-60 phút tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của không khí xung quanh. Thời gian bán rã trong nước sẽ nhanh hơn. Lưu ý: nhiệt độ, pH và chất lượng nước sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ bán rã.

Lưu trữ : Ozone không thể được lưu trữ hoặc vận chuyển, mà phải được thực sản xuất trực tiếp. Điều này đòi hỏi phải chuẩn bị đường dẫn khí và thiết bị tạo ozone.

Khi nào là ưu điểm khi nào là nhược điểm? Vì ozone không thể được lưu trữ nên không thể có một lượng lớn chất oxy hóa mạnh tiềm tàng gây nguy hiểm cho bạn như khi dùng chlorine hoặc hypochlorite.