Các từ viết tắt

MTBE: C 5 H 12 O Metyl tert-butyl ether là một hợp chất hóa học dễ bay hơi, dễ cháy và không màu. Khi ở trong nước, tùy nồng độ khác nhau mà nó gây mùi khó chịu và ảnh hưởng tới sức khỏe của con người.

TBA: C 4 H 9 OH tert-Butanol là một chất lỏng trong suốt rất hòa tan trong nước và xuất hiện tự nhiên như một sản phẩm lên men. Nó có mùi giống long não và cũng gây mối quan tâm về sức khỏe cho con người và động vật ở mức độ cao.

Cột nước

Ảnh bên trên là cột nước được sử dụng cho thử nghiệm.

Loại bỏ MTBE và TBA bằng Ozone

Đối với thử nghiệm này, chúng ta sử dụng nồng độ ozone là 12 g / giờ để sục vào cột nước 1.25 lít ở nồng độ 7% theo trọng lượng và tốc độ dòng chảy 2 LPM. Xem tốc độ truyền khối lượng là 10%, 1,2 g / giờ ozone được hòa tan vào trong nước.

Kết quả kiểm tra

Đồ thị

Bảng dữ liệu:

Thời gian (Phút)

MTBA (PPM)

TBA (PPM)

Acetone (PPM)

Methyl (PPM)

Nồng Độ Ozone (mg / l)

0

35000

7600

ND

ND

0

30

6200

34000

2000

1000

480

45

28

1800

4400

780

720

60

62

3200

4500

1000

960

90

ND

580

4000

600

1440

120

ND

280

3500

380

1920

180

ND

390

3400

300

2880

 

* ND = không phát hiện được (dưới 1 PPM)
** Sau 90 phút MTBE giảm xuống dưới ngưỡng không phát hiện được (ND) 1 PPM.

Quan sát

Sự tăng đột biến trong TBA ở 45 phút có khả năng là kết quả của việc ozone phá vỡ MTBE -> TBA. Tuy nhiên, với thời gian sau đó ozone cũng loại bỏ hầu hết TBA. Đó là thông tin có được từ dữ liệu trên cả hai cấp độ để quan sát mối quan hệ này.

Acetone và methyl acetate là cả hai sản phẩm phụ của phản ứng ozone trong thử nghiệm này. Theo thời gian, các hợp chất này cũng bị phá vỡ.

Thí nghiệm này được thực hiện bở Ozonesolution của Mỹ trong phòng thử nghiệm của họ. Dữ liệu trên cho thấy hệ thống máy Ozone  rất hiệu quả trong quá trình loại bỏ MTBE và TBA trong nước. Nó đã được phát triển và xử lý rộng rãi trên nước Mỹ.